Hidrojeolojik Etüdler

  1. Elektrik Özdirenç Yöntemi (Rezistivite)
  2. Yer altı Suyu Kalite Etütleri

Deneyde;

-Yapay bir enerji kaynağı kullanılır.
-Yere verilen yapay bir akımla yeraltının görünür özdirenci hesaplanır.
-Elektrik özdirenç yöntemleri yere çakılan 4 adet elektrod ile yapılır.
-Ölçüm derinliği elektrod aralığına bağlıdır.
-En yaygın kullanılan yöntemlerden biridir.

Amaç;

-Jeolojik yapıların kalınlık ve derinliklerinin belirlenmesi
-Yanal değişimlerin saptanması ve jeolojik koşullara bağlı anomalilerin belirlenmesi
-Tuzlu su girişimi ve kirlilik haritalarının elde edilmesi
-Gömülü atık yerlerinin belirlenmesi
-Yeraltısuyu, petrol, maden gibi doğal zenginliklerin aranması
-Kuyu logları

Tamamladığımız Bazı Hidrojeolojik Etüdler

erzurum-horasan-3
Erzurum Horasan-Hidrojeolojik-1
erzurum-horasan-1
Erzurum Horasan-Hidrojeolojik-1