Su sondajı yer altındaki suyun belirlenen derinlikte sondaj kuyuları açılarak pompa yardımıyla yüzeye çıkarma işlemidir. Su sondajı yapılacak arazide suyun en verimli şekilde alınabilmesi için daha öncede jeofizik çalışmaları yapılarak su kütlesinin hangi derinlikte ne miktarda olduğu yaklaşık olarak saptanmalıdır. Jeofizik uygulaması iş için ekstra bir masraf olmasına karşın su sondajı için su kuyusundan daha fazla verim alınacağı düşünüldüğünde daha kârlı bir işlem olmaktadır.

Su Sondajları:

  1. .Kaya Ortamda Havalı Su Sondajları
  2. Zemin Ortamda Rotary-Çamurlu Sondajları
    olmak üzere iki farklı şekilde yapılır.

Firmamız yıllardır edindiği tecrübe ve kalitesiyle su sondajı çalışmalarında başarılı bir geçmişe sahiptir. Bölgede DSİ,VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ gibi kurumlar ve bir çok özel su sondajı çalışmalarıyla kendini ispatlamıştır.

Tamamladığımız Su Sondajı İşlerinden Bazıları

su sondajı
Van Y.Y.Ü Dursun Odabaşı Tıp Merkezi - Su Sondajı
su sondajı
Van Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Sondaj Çalışamaları