VAN ZEMİN ETÜDÜ

Yaygın adı olarak bilinen zemin etüdü 4 aşamadan oluşur. İlk aşamada bölgenin jeolojik haritalarından ve hava fotoğraflarından arazi hakkında genel bilgi edinilir. Bu bilgiler dahilinde ikinci aşamada bölgenin daha kapsamlı haritalarıyla zemin hakkında daha önceden elde edilen veriler dahilinde bir miktar daha bilgi edinmek mümkündür.  Bu bilgiler kullanılarak üçüncü aşamada kullanılacak yerinde deneyler, laboratuvar deneyleri,sondaj kuyu derinliği ve alınacan zemin örnekleri belirlenir. Üçüncü aşamada önceden belirlenen kriterler dahilinde zemin etüd işlemleri gerçekleştirilir. Dördüncü ve son aşamada ise deney sonuçları kullanılarak bir Jeoloji raporu hazırlanır.

Zemin Etüd Yöntemleri

  1. Jeolojik Etüd
  2. Jeofizik Etüd

Tamamladığımız Bazı Zemin Etüdleri

Zemin etüdü
Bitlis - Baykan Devlet Yolu Zemin Çalışmaları
Van Karayolları
Van Karayolları Kavşak Geçiş Sondaj Çalışması