Çukurca İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd

Çukurca (Hakkari) yaklaşık 300 Hektar alanın İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporlarının Hazırlanması işi